Өрөө, орон сууц

Хэрэв та гэрээсээ хол гэр хайж байгаа бол эндээс алхаарай. Та амралтаараа байхдаа гайхалтай, тайвшруулах туршлагыг хоёуланг нь авах боломжтой. Бидний санал болгож буй өрөө, орон сууцыг сайтар судалж үзээд өөрт тохирохыг нь сонгоорой.

Beauty Vintage Room
Beauty Vintage Room 2 Зочид
Хувийн өрөө Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 2 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 1 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
53
Traditional Classic Room
Traditional Classic Room 2 Зочид
Хувийн өрөө Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 2 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 2 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
57
La Belle Epoque Room
La Belle Epoque Room 2 Зочид
Хувийн өрөө Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 2 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 1 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
57
Stylish Classic Room
Stylish Classic Room 2 Зочид
Хувийн өрөө Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 2 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 1 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
57
Smart City Room
Smart City Room 2 Зочид
Хувийн өрөө Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 2 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 1 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
65
French Royal Room
French Royal Room 2 Зочид
Хувийн өрөө Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 2 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 1 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
65
Quiet and Comfortable Zen Room
Quiet and Comfortable Zen Room 2 Зочид
Хувийн өрөө Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 2 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 1 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
65
Natural Wood Apartment
Natural Wood Apartment 3 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 3 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 2 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь 2 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
100
Modern Traveler Apartment
Modern Traveler Apartment 4 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 4 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 2 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
120
Blue Marine Apartment
Blue Marine Apartment 4 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 4 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 2 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
120
Cozy Scandinavian Apartment
Cozy Scandinavian Apartment 3 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 3 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 2 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь доод давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
120
Nomad Explorer Apartment
Nomad Explorer Apartment 4 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 4 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 2 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь доод давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
120
Glamour Red Apartment
Glamour Red Apartment 4 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 4 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 2 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
120
Golden Elegant Apartment
Golden Elegant Apartment 4 Зочид
Хувийн орон сууц Space details : Maximum Capacity of 4 people, 1 bedroom, 3 Beds, 1 bathroom + WC. The apartment is located on the 1st floor. You'll have the entire place to yourself with independent entrance and will only share it with other guests in your group.
140
Trendy Green Apartment
Trendy Green Apartment 4 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 4 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 3 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь 2 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
140
Warm Familiar Apartment
Warm Familiar Apartment 4 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 4 хүний багтаамжтай, 1 унтлагын өрөө, 3 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь 2 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
140
Contemporary Chic Apartment
Contemporary Chic Apartment 5 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 5 хүний багтаамжтай, 2 унтлагын өрөө, 4 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
205
Industrial Style Apartment
Industrial Style Apartment 5 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 5 хүний багтаамжтай, 3 унтлагын өрөө, 4 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Орон сууц нь доод давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
205
Contemporary Chic Apartment
Contemporary Chic Apartment 8 Зочид
Хувийн орон сууц Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: Хамгийн ихдээ 8 хүний багтаамжтай, 3 унтлагын өрөө, 6 ор, 1 угаалгын өрөө + WC. Өрөө нь 1 давхарт байрладаг. Та бүхэл бүтэн бие даасан хаалгатай байх бөгөөд үүнийг зөвхөн бүлгийн бусад зочидтой хуваалцах болно.
295

Хэрэв танд тусгай хүсэлт байгаа бол манай вэбсайтад захиалга өгөхөөс өмнө бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл доорх маягтыг бөглөнө үү. Манай багийн гишүүн тантай аль болох хурдан холбогдох болно

Лавлагаа – Захиалгын маягт – Мэдээлэл авах хүсэлт
Огноо сонгоно уу
Огноо сонгоно уу
2

эсвэл онлайнаар захиалаарай

You can book the best price on our website! 🙂

Манай вэбсайтаас захиалга хийснээр хамгийн боломжит үнээр!
Шөнө 1
Орон байр 1
Насанд хүрэгчид 2
Бидний хамгийн сайн үнэ 53
68.37
76.32
73.14
53

…эсвэл доорх түншүүдийн аль нэгтэй! 🙁

Private & Comfortable Apartments

Мартагдашгүй туршлагаа өнөөдөр төлөвлөөрэй!

Бид таны төсөвт багтаан оршин суух, туршлагаа тохируулахад тань туслах болно.


Одоо байраа захиалаарай

mnМонгол