Glamour Red Apartment

Hususy kwartira

Kwartiranyň hemmesini özbaşdak girelgesi bolar we ony diňe toparyňyzdaky beýleki myhmanlar bilen paýlaşarsyňyz. Iň ýokary mümkinçilik: 4 adam

Kwartiranyň ululygy: 431 inedördül metr (40 m²)         Görüniş: Şäher view

Kwartira üçin amatlyklar: Şkaf - Parket + Kafel / Mermer pol - Gipoallergen - Ses geçirmeýän - ýyladyş - Nahar meýdany - Akylly tekiz ekranly telewizor - Wifi

Şahsy aşhanaňyzda: Sowadyjy - Mikrotolkun - Kofe maşyn - Elektrik çäýnek - Peç - aşhana gap-gaçlary - tost - Nahar saçagy - Peç - Arassaçylyk önümleri

Şahsy hammamyňyzda: Mugt hajathana serişdeleri - Duş - polotensalar - Hajathana kagyzy - Hajathana

Bedatylýan otag: 1 Iki adamlyk düşek - 2 adam - düşek ýorganlary hem bar

Roomaşaýyş otagy: 1 Iki adamlyk düşek - 2 adam - düşek ýorganlary hem bar

Howpsuzlyk aýratynlyklary:Uglerod monoksit detektory - ýangyn söndüriji - Ilkinji kömek enjamy - Tüsse detektory

Awtoulag duralgasy:Mugt hususy awtoulag duralgasy saýtda mümkindir (öňünden bellik gerek däl).

Çilim çekmek: Çilim çekmek gadagan      öý haýwanlary:haýwanlar gadagan

Taraplar: Taraplara we çärelere rugsat berilmeýär   

Dynç wagty:Myhmanlar sagat 22: 00-dan ir sagat 08: 00-a çenli ses çykarmaly däldirler

Giriş wagty:Giriş wagty 17: 00-dan 22: 00-a çenli başlaýar - Gidiş wagty:11: 00-dan öň çykyň

Bahasy 120

Aýratynlyk

Senenama

  Elýeterli   Elýeterli Däl
Oktýabr 2023
DuşSişÇarPenAnnŞenÝek
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Noýabr 2023
DuşSişÇarPenAnnŞenÝek
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Dekabr 2023
DuşSişÇarPenAnnŞenÝek
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Giriş we çykyş senesini saýlaň

tmTürkmen dili