Traditional Classic Room

Şahsy otag

Garaşsyz girelgesi bilen ähli otagyňyz bolar we ony diňe toparyňyzdaky beýleki myhmanlar bilen paýlaşarsyňyz. Iň ýokary mümkinçilik: 2 adam

Otagyň ölçegi: 215 inedördül metr (20 m²)         Görüniş: Içki howly görnüşi

Otag üçin amatlyklar: Şkaf - Kafel / Mermer pol - Gipoallergen - ýyladyş - Sowadyjy - Mikrotolkun - Stol - Akylly tekiz ekranly telewizor - Wifi

Şahsy hammamyňyzda: Mugt hajathana serişdeleri - Duş - polotensalar - Hajathana kagyzy - Hajathana

Bedatylýan otag: 1 Iki adamlyk düşek 2 leeke düşek - 2 adam - düşek ýorganlary hem bar

Howpsuzlyk aýratynlyklary:Uglerod monoksit detektory - ýangyn söndüriji - Ilkinji kömek enjamy - Tüsse detektory

Awtoulag duralgasy:Mugt hususy awtoulag duralgasy saýtda mümkindir (öňünden bellik gerek däl).

Çilim çekmek: Çilim çekmek gadagan      öý haýwanlary:haýwanlar gadagan

Taraplar: Taraplara we çärelere rugsat berilmeýär   

Dynç wagty:Myhmanlar sagat 22: 00-dan ir sagat 08: 00-a çenli ses çykarmaly däldirler

Giriş wagty:Giriş wagty 17: 00-dan 22: 00-a çenli başlaýar - Gidiş wagty:11: 00-dan öň çykyň

Bahasy 57

Aýratynlyk

Senenama

  Elýeterli   Elýeterli Däl
Iýun 2023
DuşSişÇarPenAnnŞenÝek
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Iýul 2023
DuşSişÇarPenAnnŞenÝek
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Awgust 2023
DuşSişÇarPenAnnŞenÝek
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Giriş we çykyş senesini saýlaň

tmTürkmen dili