• Beauty Vintage Room

  ห้องส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 2 คน, 1 ห้องนอน 1 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา ห้องพักตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  53 ต่อคืน
 • Traditional Classic Room

  ห้องส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 2 คน, 1 ห้องนอน 2 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา ห้องพักตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  57 ต่อคืน
 • La Belle Epoque Room

  ห้องส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 2 คน, 1 ห้องนอน 1 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา ห้องพักตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  57 ต่อคืน
 • Stylish Classic Room

  ห้องส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 2 คน, 1 ห้องนอน 1 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา ห้องพักตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  57 ต่อคืน
 • Smart City Room

  ห้องส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 2 คน, 1 ห้องนอน 1 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา ห้องพักตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  65 ต่อคืน
 • French Royal Room

  ห้องส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 2 คน, 1 ห้องนอน 1 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา ห้องพักตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  65 ต่อคืน
 • Quiet and Comfortable Zen Room

  ห้องส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 2 คน, 1 ห้องนอน 1 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา ห้องพักตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  65 ต่อคืน
 • Natural Wood Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 3 คน, 1 ห้องนอน 2 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่บนชั้น 2 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  100 ต่อคืน
 • Modern Traveler Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 4 คน, 1 ห้องนอน 2 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  120 ต่อคืน
 • Blue Marine Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 4 คน, 1 ห้องนอน 2 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  120 ต่อคืน
 • Glamour Red Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 4 คน, 1 ห้องนอน 2 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  120 ต่อคืน
 • Nomad Explorer Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 4 คน, 1 ห้องนอน 2 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  120 ต่อคืน
 • Cozy Scandinavian Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 3 คน, 1 ห้องนอน 2 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  120 ต่อคืน
 • Warm Familiar Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 4 คน, 1 ห้องนอน 3 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่บนชั้น 2 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  140 ต่อคืน
 • Trendy Green Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 4 คน, 1 ห้องนอน 3 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่บนชั้น 2 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  140 ต่อคืน
 • Industrial Style Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 5 คน, 3 ห้องนอน 4 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  205 ต่อคืน
 • Contemporary Chic Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 5 คน, 2 ห้องนอน 4 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  205 ต่อคืน
 • Contemporary Chic Apartment

  อพาร์ตเมนต์ส่วนตัว
  รายละเอียด: พักได้สูงสุด 8 คน, 3 ห้องนอน 6 เตียงนอน 1 ห้องน้ำ + สุขา อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่บนชั้น 1 คุณจะมีพื้นที่ทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีทางเข้าอิสระ และจะแชร์เฉพาะกับแขกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณเท่านั้น
  295 ต่อคืน
thไทย